Journaal

Donderdag 20-06-2013
Jaargang 37, nummer 19

Welkom
Carlijn Brugman, Sil van Veen, Stijn van der Werk, Tonny Ladru, Shiinii Aerts en Jesmay Cijntje
heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Fietsvervoer werkweek 4, 5 en 6 september 2013
Het lijkt nog ver weg, maar wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van de werkweek voor de bovenbouw in september. Voor het fietsvervoer naar een locatie in Drenthe hebben wij voor drie groepen ouders nodig die beschikken over grote karren of wellicht kleine/grote vrachtwagens, waarop of waarin de fietsen vervoerd kunnen worden op bovenstaande data.
Mocht u op die data willen helpen, dan graag melden bij Renate (Kotter) of Terry (Schoener).

Brief groepsindeling
Morgen gaat de brief mee waarin de groepsindeling voor het volgend schooljaar staat. Een belangrijk moment voor veel kinderen, omdat ze dan horen hoe ze doorschuiven naar een stamroep in de volgende bouw en met welke stamgroepleiders en kinderen ze de komende jaren zullen gaan samenwerken. Ook dit jaar was het weer een grote klus, waarin we weer zorgvuldig gekeken hebben naar een zo optimaal mogelijke stamgroepindeling. We hopen natuurlijk op een grote tevredenheid!
Op woensdag 26 juni is de 'wisselochtend', waarop de kinderen met elkaar gaan kennismaken in de nieuwe stamgroep.

Sportdag 3 juli
Woensdag 3 juli vindt de jaarlijkse sportdag plaats. De voor- en onderbouw blijven in en rond de school voor een speurtocht en allerlei spelletjes. De midden- en bovenbouw lopen naar de voetbalvelden bij Kardinge en zullen daar gaan sporten.
Uiteraard hebben we voor deze dag weer veel hulp nodig om o.a. groepjes kinderen te begeleiden. Er hangen intekenlijsten naast de deuren van de stamgroepen waarop je je in kunt tekenen. We hopen op veel enthousiaste ouders.

Nieuws vanuit de Oudervereniging:
Twee leden van de OV hebben aangegeven aan het einde van dit schooljaar de OV te verlaten. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen is er daarom een interim penningmeester excasso en interim penningmeester incasso benoemd. Dit zijn respectievelijk Bernadet Smedeman en Lars Jongen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen deze functies na stemming definitief ingevuld worden.

Nieuws vanuit de Oudervereniging:
In mei hebben jullie allemaal een brief ontvangen met daarin het verzoek om de schoolreis en de vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor het schooljaar 2013-2014. Bij deze brief zat ook een flyer waarin we beknopt uitleggen waar we de vrijwillige ouderbijdrage allemaal voor gebruiken. Mocht u nog niet betaald hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk de bijdrage over te maken op girorekening 2532117 tnv OR OBS De Swoaistee, Groningen onder vermelding van de naam en stamgroep van uw kind en schooljaar 2013-2014.
Omdat de schoolreis reeds in september plaatsvindt verzoeken we u dit voor de vakantie te doen.

Nieuws vanuit de Oudervereniging:
In onze brieven wordt het e-mailadres van de Oudervereniging genoemd waar u uw vragen,
opmerkingen en reacties naar toe kunt mailen. Hier is de laatste periode niet adequaat genoeg op gereageerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat er een aantal mensen lang heeft moeten wachten op een antwoord. Onze excuses hiervoor.
We streven er altijd naar om uw mail binnen 1 á 2 weken te beantwoorden.

Schoolfeest

Miniatuurweergave voor schoolfeest13.png
Het jaarlijkse schoolfeest was weer een groot succes. Dit jaar was het thema: Gemaskerd bal.
's Ochtend was het feest voor de kinderen met o.a. een leuke voorstelling. Tussen 15.00 uur en 17.00 was het feest voor de kinderen en de ouders. Er waren weer verschillende spelletjes, een springkussen en een veiling van de prachtigste kunstwerken gemaakt door de stamgroepen. Ook zijn er weer prachtige taarten gebakken voor de jaarlijkse taartenbakwedstrijd.


Verlengde Schooldag
Voor het laatste project van de Verlengde Schooldag zijn we nog op zoek naar grote stukken stof, lakens, dekens of oude gordijnen. Heb je nog wat thuis liggen en wil je het wel kwijt? Dan kun je ze geven aan Jacobien.

Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013

Margedagen

 • Donderdagmiddag 27 juni 2013 (geen tmo)

Vakantierooster schooljaar 2013-2014

 • Gronings Ontzet 28 augustus 2013
 • Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2013
 • Kerstvakantie 21 december 2013 t/m januari 2014
 • Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014
 • Goede Vrijdag/ Pasen 18 april t/m 21 april 2014
 • Meivakantie 26 april t/m 11 mei 2014
 • Hemelvaart 29 mei t/m 1 juni 2014
 • Pinksteren 9 juni 2014
 • Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus 2014

De margedagen voor het volgend schooljaar zijn nog niet bekend. Deze volgen zo spoedig mogelijk.

Koffieuurtje op de Swoaistee
Op dinsdag 18 juni was alweer het laatste koffieuurtje van dit schooljaar.
We startten in het Ruim maar vanwege citotoetsen weken we uit naar de BSO ruimte.
Met een goed kopje koffie passeerden er allerlei onderwerpen de revue zoals het ochtendritueel, de groepssamenstelling na de zomervakantie, religie, tv-programma's.
Na de zomervakantie is er weer tijd voor koffie op de 3e dinsdag van de maand en dat valt gelijk in de eerste week na de vakantie, op dinsdag 20 augustus. We starten rond half 9, kom gewoon eens langs.
Hennie Mulder en Hilde Post
CJG Lewenborg

Activiteiten CJG
Elke maandag en donderdagochtend inloopochtend voor Ouder & Kind
Ontmoeting van ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met opvoedgesprek, informatie en spel in de huiskamer.
Tijd: van 9.30 tot 11.45 uur
Locatie: huiskamer van het CJG
Opgeven is niet nodig

Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. Meer Informatie over de activiteiten in het CJG bij Hilde Post, sociaalverpleegkundige
06-52659126 of Hennie Mulder, consulent CJG: h.mulder@cop-groningen.nl of 06 13 19 77 59

Agenda

 • maandag 24-06 musical
 • dinsdag 25-06 musical
 • woensdag 26-06 wisselochtend
  rapportage groep 3 en 5
 • donderdag 27-06 margemiddag (geen tmo)
 • dinsdag 02-07 zelfrapportage mee
 • woensdag 03-07 sportdag
 • donderdag 04-07 laatste schooldag
 • maandag 19-08 weer naar school

Journaaltjes:
BSO
: Er is nog plaats op onze SKSG BSO groepen! U bent van harte welkom om eens vrijblijvend een kijkje te nemen! Uw kind mag in overleg ook gerust een keer 'proef draaien' om te zien hoe leuk het is op de bso! Kom langs met uw kind of maak een afspraak!
BSO in school: SKSG Atlantis/ Neptunus: Contactpersoon Jessica Nijstad. Tel. 5490663 of Locatiemanager Arjan Juch :5412365
BSO tegenover school: SKSG Paddeltje: Contactpersoon Ina Nijdam: Tel 5418589 of Locatiemanager Linda Jansema. 5418589

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker