Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 6
HTML clipboard

Donderdag 03-11-09
Jaargang 34, nummer 6

Welkom
Sümeyye Beskardes, Rümeysa Beskardes, Senna Klomp, Yara Rashid en Jamie Ho heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Werkzaamheden 9/10 november
Op maandag 9 en dinsdag 10 november wordt er bij de kinderboerderij een w.c. aangelegd, die op de hoofdriolering zal worden aangesloten. Hierdoor zal er gedurende twee dagen een groot gat voor onze school zijn. Wij willen vragen om iedereen die gebruik maakt van de ingang bij Schoener, even om wil lopen en één van de andere ingangen te gebruiken.

Stopverbod voor de school
De verkeersituatie voor de school heeft onze volle aandacht. Er hebben gesprekken plaats gevonden met de gemeente en de eerste conceptplannen zijn al klaar. Kortom, er wordt hard aan gewerkt om de situatie te verbeteren. Wij hebben nu echter nog te maken met de huidige situatie en merken dat het stopverbod voor de school regelmatig genegeerd wordt. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op en wij maken ons hier zorgen om. Wij hebben daarom de politie gevraagd om binnenkort extra te gaan surveilleren!

Ophalen kinderen
Wij merken dat het steeds vaker voorkomt dat er ouders zijn die binnen wachten om hun kind op te halen. Gezien de drukte in de gangen is er een afspraak dat om 15.00 uur, woensdag om 12.30 uur en vrijdag om 12.00 uur alle ouders buiten hun kinderen opwachten. Zou iedereen hier weer even aan willen denken? Alvast hartelijk bedankt.

Infoboekje
Het infoboekje wordt aan het eind van deze week uitgedeeld. Hierin zit een inlegvel met daarop een wijziging in het vakantierooster.

Voortgezet onderwijs
Donderdag 19 november is er voor de achtstejaars ouders een voorlichtingsavond over het voorgezet onderwijs. De achtstejaars hebben hierover een brief meegekregen.

Vensterpas
Vorige week hebben de kinderen een flyer meegekregen over de Vensterpas. De Vensterpas is een speciale pas, waarmee kinderen van 4 t/m 12 jaar uit de Stad Groningen kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Activiteitenladder. Tot voor kort gebruikten de kinderen een strippenkaart om mee te doen aan de activiteiten. Om het voor de ouders/verzorgers makkelijker te maken, is de nieuwe Vensterpas ontwikkeld. De nieuwe Vensterpas kan ook als bibliotheekkaart gebruikt worden.

Plantsoenloop
Zoals inmiddels bekend is zaterdag 7 november 2009 de 52e Plantsoenloop. Alle kinderen die hier aan meedoen krijgen hierover vandaag een brief mee naar huis. Voor de mensen die willen kijken en aanmoedigen, er wordt vanaf 14.30 uur gestart.

De zonnebloempitten.
Voor de vakantie heeft elke ouder een zakje met zonnebloempitten gekregen. Eigenlijk zijn wij als werkgroep heel erg benieuwd hoe groot de zonnebloemen zijn geworden! Als je ons kunt vertellen of laten zien hoe groot jullie zonnebloem is geworden, vertel dat dan aan Joke van Helvoirt uit Schoener of aan Marijke Doddema uit de Zeesterren. Jullie weten dat we een prijsje beloofd hebben aan de winnaar.........
Namens de werkgroep "hulpouders".

Schooltijden
Op het ogenblik komen teveel kinderen te laat op school. Wij willen er nogmaals op wijzen dat de school om half negen en om één uur begint. Het is erg prettig voor de kinderen en voor de leerkracht dat de kinderen vijf minuten voor aanvang van de lessen in de klas zijn. Het onderwijs kan dan ook op tijd beginnen! Mocht je een keer om wat voor reden dan ook later zijn, neem dan op de gang afscheid van je kind en zorg ervoor dat het kind heel zachtjes de groep binnenkomt.

Spannende voorstelling met echte insecten!
Nog even en dan begint het KinderWinterFestival weer, maar nu kun je eerst nog op zondag 8 november naar een spannende voorstelling in het Grand Theatre. Een voorstelling met echte insecten. Voor meer informatie kun je kijken op www.grand-theatre.nl of bellen met de kassa 050-3140550.

Sportdag groep 2/3
Dinsdag 10 november wordt er vanuit de Vensterwijk een sportdag georganiseerd voor alle groepen 2 en 3. Gisteren hebben de kinderen daar een brief over gekregen. Om deze sportdag mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar hulp. Er hangen intekenlijsten bij de deuren van de stamgroepen waarop je je kunt aanmelden.

Sinterklaas
Het is weer zover... de Sinterklaastijd komt eraan!
De werkgroep Sint is op zoek naar ouders die ons willen helpen de school te versieren. We gaan dit doen op woensdag 18 november vanaf half 9. Vind je het leuk om te helpen, geef je dan op bij Monique (Pinguïnrots).
Verder willen we, net als vorig jaar, de huiskamer van Sinterklaas in 't Dek maken. Hiervoor hebben we grote kussens en zitzakken nodig. Van wie kunnen we dit lenen? Je kunt ze vanaf maandag 16 november (maar uiterlijk 18 november) inleveren bij Rose (Schateiland).

AGENDA

 • vrijdag 06/11 weeksluiting het Dek: Matrozen, Schateiland, Piratennest, Robbenplaat, Tjotter, Skûtsje
 • weeksluiting het Ruim: 't Vlot, Krokodillenplas, Pinguïnrots, Dolfijnen, Kameleon, Klipper
 • zaterdag 07/11 plantsoenloop
 • woensdag 11/11 Sint Maarten
 • dinsdag 17/11 or/mr, rapportage
 • woensdag 18/11 rapportage
 • donderdag 19/11 informatieavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 27/11 weeksluiting het Dek: Jutters, Optimist, Walvissen, Tjalk, Kotter- weeksluiting het Ruim: Kikkersloot, Eendenvijver, Beverhol, Zeesterren, Ketelbinkie
 • dinsdag 01/12 eerste werkdag Kor
 • vrijdag 04/12 Sinterklaasviering
 • maandag 07/12 start kerstmarkt
 • dinsdag 15/12 or/mr
 • woensdag 16/12 laatste dag kerstmarkt
 • donderdag 17/12 kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur, vb en ob 's middags vrij
 • vrijdag 18/12 kerstviering Dek, s middags hele school vrij
 • zaterdag 19/12 start kerstvakantie
 • maandag 04/01 weer naar school
 • dinsdag 19/01 or/mr
 • donderdag 21/01 margedag
 • vrijdag 22/01 margedag


De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-