Journaal
Journaal jaargang 38 nummer 4

Donderdag 03-10-13
Jaargang 38, nummer 4

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is weer van start gegaan. In alle groepen wordt er gewerkt rond het thema van de Kinderboekenweek 'Klaar voor de start'. En natuurlijk hoort bij de Kinderboekenweek de traditionele boekenmarkt.

kbw13.jpgBoekenmarkt
Woensdag 9 oktober
is er weer een boekenmarkt op school!
De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen.
We zitten in het Ruim, op het Dek en evt. in het speellokaal.
Wie wil mag op een eigen kleed zijn boeken uitstallen.
De prijs van een boek is maximaal € 0,50. Probeer zelf voldoende wisselgeld mee te nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die graag een boek willen kopen!

De boekenmarkt duurt van 11:00 uur tot 12:15 uur.
Boekhandel Daan Nijman komt ook met een prachtige collectie boeken in zijn kraam!

De boekenkraam van Daan Nijman blijft tot 13:00 uur in het Dek. Handig om te weten is dat de boeken bij Daan Nijman contant of via een pin-automaat betaald kunnen worden. De kinderen gaan in groepen langs de kleedjes. Ouders die het fijn vinden om met hun kind mee te lopen, kunnen hieronder zien hoe laat iedereen aan de beurt is. Er is met name hulp nodig bij de kinderen van de voorbouw. Wil je helpen? Geef je dan bij de voorbouw op!

 • middenbouw 11:00 tot 11:25 uur
 • bovenbouw 11:25 tot 11:50 uur
 • vb/ob bouw 11:50 tot 12:15 uur

Neem dus mee: boeken, een kleed en wisselgeld
Veel plezier op de boekenmarkt!
Werkgroep Kinderboek.

Jenaplanopleiding
Op dit moment volgen 7 teamleden de Jenaplanopleiding. Het is een tweejarige opleiding die iedereen in maart 2014 gaat afronden.
De scholing vindt over het algemeen plaatst op de woensdagmiddagen, maar vandaag en morgen hebben de desbetreffende leerkrachten een tweedaagse. Dit betekent dat je in de verschillende groepen een invalkracht kunt aantreffen.

Algemene ouderavond 7 november
Op donderdag 7 november organiseert de OR samen met de MR de Algemene Jaarvergadering. Op deze avond worden de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt en wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar (o.a. de besteding van de ouderbijdrage). Noteer dus alvast 7 november in de agenda. Verder informatie over deze avond volgt in een volgend Journaal.

Huisbezoeken
Op de stamgroepavonden is het al gemeld, maar voor de volledigheid ook in het Journaal. Vanaf dit schooljaar hebben wij besloten om de huisbezoeken in de groepen 2, 4 en 7 niet meer te doen.
Hier voor in de plaats komen er kennismakingsgesprekken op school. De huisbezoeken waren waardevol, maar zeer tijdrovend. Bij nieuwe leerlingen handhaven wij de huisbezoeken wel. In een aparte brief zal deze wijziging worden toegelicht.

Fouten informatieboekje
Wij krijgen van een aantal ouders de melding dat het telefoonnummer in het informatieboekje niet klopt. Dit is heel vervelend en wij hebben de oorzaak hiervan nog niet gevonden. Het is voor ons belangrijk dat deze fouten bij ons bekend zijn. Wanneer jullie fouten hebben gezien en wanneer jullie wijzigingen (ook in de loop van het jaar) willen doorgeven kun je dit mailen naar administratie@swoaistee.nl. Alvast dank hiervoor.

Tegemoetkoming ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen of gaat deze nog krijgen. Deze brief kan tot de herfstvakantie ingeleverd worden bij de stamgroepleiding of bij Kor (Stuurhut).

Iban nummer rekening ouderraad
Bij het overmaken van geld naar de rekening van de ouderraad wordt er soms naar het Iban nummer gevraagd. Hierbij het Iban nummer:
NL48 INGB 0002 5321 17

Kledingbeurs
De herfst hangt al een beetje in de lucht, dus tijd om de kledingkasten van de kinderen uit te pluizen.
De Swoaistee helpt een handje mee om de kledingkast weer leeg & vol te maken met onze immens populaire Kleding en Speelgoedbeurs. Deze wordt weer gehouden op VRIJDAG 4 oktober van 19:00uur tot 20:30 uur.
De entree is GRATIS, er zijn ongeveer 30 tafels met leuke en betaalbare kleding en speelgoed!
Tevens is er de Swoaisteetafel waarop kleding te koop is voor 1,- per stuk, waarvan de opbrengst naar de Swoaistee gaat. Voor deze tafel kunnen we altijd nog (inbreng) kinderkleding gebruiken.
Deze kunt u op vrijdagochtend 4 oktober tussen 8:30 en 9:30 inleveren in het dek.
We hopen jullie allemaal te zien op 4 oktober in het Dek!!
Nog vragen &/ of wil je zelf staan?? Mail ons op kledingbeurs@hotmail.nl

Oktobermaand Kindermaand
Ga in oktober op ontdekkingstocht langs verschillende musea, molens, theaters, borgen en andere culturele instellingen. In de hele provincie Groningen stellen zij hun deuren gratis open voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Kijk op de website welke instellingen allemaal meedoen. www.kindermaand.nl
Flyers zijn te vinden op ons folderrek in het Ruim.

Koffietafelgesprek Swoaistee
Op dinsdag 17 september konden we weer even aanschuiven bij de koffietafel of eigenlijk zithoek in het Ruim van de Swoaistee voor een lekker kopje thee of koffie. Anita Riemsma, de doktersassistente die de screening uitvoert in de groepen 2 en 7, kwam ook eens een kijkje nemen.
Leuk om te merken dat een aantal ouders elke maand wel even aanschuift en dat anderen soms aanschuiven en soms ook niet.
Deze keer kwam er een vraag over het stimuleren van lezen van je kind. Gelukkig hebben ouders genoeg kennis en ervaring om daar samen uit te komen. Wat belangrijk is en blijft is voorlezen.
Er kwamen nog wat andere onderwerpen ter sprake en zo was het uurtje zo weer voorbij.
Als je een keer aan wilt komen schuiven, ben je van harte welkom.
De volgende keer is dinsdag 15 oktober.

Met hartelijke groet,
Henny Mulder en Hilde Post
CJG Lewenborg

Aanbod Centrum Jeugd en Gezin najaar 2013

Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand
Een uur voor de ouders van de basisschool om te praten over hun kinderen, opvoeden en school.
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26

Speel Mee
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur.
Data: woensdag 2/10 6/11 20/11 11/12
Locatie: peuterschool het Brugwachtertje, het Vensterhuis, Anker 14c
Inloopmiddag voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar Koffie / thee en limonade staat klaar. U bent van harte welkom ! Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemieke Bos, pedagogisch medewerker van het brugwachtertje. brugwachtertje@cop-groningen.nl /of 050-5494146

Opvoeden van een tweeling, een vak apart
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Data: zaterdag 9 november
Locatie: huiskamer van het CJG
Een ochtend voor ouders van tweelingen, om ervaringen uit te wisselen over hoe het is om een tweeling op te voeden

Wereldlunch
Samen een gezonde lunch maken van recepten uit de hele wereld.
Tijd: 9.30 tot 11.30 uur
Datum: elke 1e woensdag van de maand
Locatie: huiskamer van het CJG, Anker 14
Kosten: 1 euro ( deelname alleen bij opgave )

Elke maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur, is er een inloopochtend voor ouder & kind. Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel. 18 november treedt Hans de Troubadour op van 10.15 tot 10.45 uur. Het is leuk om dan samen met uw kind te genieten van liedjes en gitaarmuziek. Aanmelden is niet nodig.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur inloop voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Opvoeden & Zo
Tijd: 13.30 tot 15.00 uur
Data: 1/10 8/10 15/10 29/10 5/11 12/11
Locatie: activiteitenruimte CJG
Kosten: geen kosten, deelname alleen bij opgave. Er is opvang voor de kinderen .
Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker aardig is?

Peuter in zicht
Tijd: 19.45 tot 22.00 uur
Data: 19 en 26 november, 3 en 10 december
Locatie: activiteitenruimte CJG, Anker 14
kosten: geen kosten, deelname alleen bij opgave
De peuter leert in een korte periode veel dingen tegelijk, lopen, praten, zindelijk worden en ontdekt zijn eigen wil. Dit is een intensieve periode voor ouder en kind. Hoe kun je hier het beste mee omgang en reageren op je kind. In deze cursus komen de thema's steunen- stimuleren en sturen aanbod.

Babymassage
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur
Data: 18 en 25 november, 2 december
Locatie: activiteitenruimte van het CJG
Kosten: geen kosten, deelname alleen bij opgave
Een cursus voor ouders die een eerste baby hebben in de leeftijd vanaf 10 weken tot zes maanden.
Het is wenselijk om alle bijeenkomsten te bezoeken

MUZIEK MET ANKYTSKE TACOMA
Tijd: 10.00 tot 10.30 uur
Data: vrijdag 10 oktober in spelotheek 't Seinhuis en woensdag 4 december in de huiskamer van het CJG
Kosten: geen kosten
Opgave niet nodig

Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg
telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij het CJG, Anker 14
Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg

Vakantierooster schooljaar 2013-2014

 • Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2013
 • Kerstvakantie 21 december 2013 t/m 5 januari 2014
 • Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 2 maart 2014
 • Goede Vrijdag/ Pasen 18 april t/m 21 april 2014
 • Meivakantie 26 april t/m 11 mei 2014
 • Hemelvaart 29 mei t/m 1 juni 2014
 • Pinksteren 9 juni 2014
 • Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus 2014

Margedagen schooljaar 2013-2014

 • Woensdag 5 februari 2014
 • Woensdag 4 juni 2014
 • Donderdagmiddag 19 juni 2014
 • Vrijdagochtend 4 juli 2014

Agenda

 • woensdag 09-10 boekenmarkt
 • vrijdag 11-10 weeksluiting kinderboekenweek Dek: middenbouw, bovenbouw
  weeksluiting kinderboekenweek Ruim: voorbouw, onderbouw
 • zaterdag 19-10 begin Herfstvakantie
 • maandag 28-10 weer naar school
 • maandag 04-11 adviesgesprekken groep 8
 • maandag 11-11 Sint Maarten
 • vrijdag 15-11 weeksluiting Ruim: Tjotter, Krokodillenplas, Zeesterren, Tuimelaars, Robbenplaat, Skûtsje
  weeksluiting Dek: Kameleon, Eendenvijver, Schateiland, Pinguïnrots, Matrozen, Jutters, Tjalk
 • donderdag 21-11 informatieavond voortgezet onderwijs

Journaaltjes:
De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker