Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 8
HTML clipboard

Donderdag 03-12-09
Jaargang 34, nummer 8

Welkom
Damian Soemosemito, Viggo Sietsema, Sanne Scholte en Jose Scholte, heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Kor
Dinsdag 1 december was het zo ver. Het was de eerste werkdag van de nieuwe directeur. We hebben Kor met alle kinderen in het Dek ontvangen en er een gezellige viering van gemaakt. Alle stamgroepen hebben een vlaggetje gemaakt, wat uiteindelijk een mooie slinger is geworden die in de Stuurhut hangt. Samen met een bos bloemen en iets lekkers in de schoen begon de dag van Kor goed op de Swoaistee. Wij wensen hem een fijne tijd bij ons op school.

Sinterklaas
De school is weer mooi versierd en ziet er gezellig uit. In het Dek is weer een heel knusse huiskamer ingericht waar mooie verhalen worden verteld en echte poppenkastvoorstellingen worden gegeven. In de groepen wordt hard gewerkt aan muziekinstrumenten, want dat had Sinterklaas gevraagd. Kortom alles staat in het teken van de komst van de Sint a.s. vrijdag. In verband met de intocht willen wij ouders vragen die met de auto komen om de auto's niet te parkeren op het ronde pleintje bij Boeg.
We draaien net als vorig jaar voor de groepen 4 t/m 8 een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tot 14.00 uur op school blijven. Ze eten dan op school en moeten zelf een lunchpakketje meenemen. De groepen 1 t/m 3 zijn gewoon om 12.00 uur vrij.

Kerstmaaltijd
Sinterklaas is nog niet op bezoek geweest en de kerstmarkt is nog niet begonnen, maar toch willen we alvast melden dat donderdag 17 december van 17.00 uur tot 18.30 uur onze traditionele kerstmaaltijd zal plaatsvinden. Kinderen eten gezamenlijk in hun lokaal en de ouders kunnen samen eten in het Ruim. Verder zal er weer een spetterend optreden zijn van ons kinderkerstkoor onder leiding van Xandra Wiegman. Zodra Sinterklaas zijn hielen gelicht heeft zal er een speciale brief uitkomen waarin staat wat de bedoeling is.

Kerstmarkt
Het bruist van de Sinterklaas activiteiten en het is al bijna 5 december, maar ook de voorbereidingen voor de Kerstmarkt zijn al in volle gang. Ieder jaar kunnen stamgroepen een dagdeel lang kerstknutselen op de markt in het Ruim of in het Dek. We hebben al een aantal spullen gekregen, maar er zijn altijd veel spullen nodig om de knutsels te kunnen maken. We zijn nog op zoek naar: wc-rollen, oude tijdschriften, kraaltjes, kurken en glazen olvaritpotjes. De spullen kunnen ingeleverd worden bij Mireille (Krokodillenplas) en Rinske (Kikkersloot).
De data waarop de stamgroepen naar de Kerstmarkt gaan staan vast. Op de deuren komen lijsten te hangen, waarop iedereen kan aangeven of je kunt helpen. De data waarop de verschillende groepen naar de kerstmarkt gaan zijn te vinden in de agenda van dit Journaal. De middenbouw en de bovenbouw heeft de kerstmarkt in het Dek. De voorbouw en de onderbouw zullen gaan knutselen in het Ruim.

Versieren school
Maandag 7 december zal om 13.00 uur de school in kerststemming gebracht worden en zal de kerstmarkt opgebouwd worden. Natuurlijk is de hulp van de ouders hierbij onmisbaar. Ouders die willen helpen worden om 13.00 uur in het Ruim verwacht.
Op vrijdagochtend 18 december moeten alle Sint -en kerstversieringen weer opgeruimd worden. Ook hiervoor is het fijn als er een aantal ouders is die ons hierbij wil helpen. Alvast heel erg bedankt voor de hulp.

Gebruik fietsenrekken
Wij willen aan alle ouders vragen die op de fiets komen om alleen hun kind weg te brengen, de fietsen niet in de fietsenrekken te plaatsen. Deze zijn alleen bedoeld voor de fietsen van de kinderen.

Adoptie
Al vele jaren sparen we met de kinderen geld om hiermee kinderen uit arme landen te kunnen helpen. Hiervoor komt er elke vrijdag bij alle groepen een bus langs en kunnen kinderen hier iets in stoppen. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor verschillende projecten. Een nieuwsbrief over hoe het adoptiegeld is besteed, wordt aan dit Journaal toegevoegd.
Het adoptiegeld dat wij in de maand december ophalen willen wij graag geven aan de actie ' Serious Request'. Via deze actie willen landelijk bekende DJ's zoveel mogelijk geld inzamelen en aandacht vragen voor een zogenaamde 'stille ramp'. Dit doen zij door zich zes dagen op te sluiten in een Glazen Huis en niet te eten. Dit jaar gaat de opbrengst naar de preventie en bestrijding van malaria.

Ouderbijdrage
Wie nog niet de jaarlijkse ouderbijdrage heeft overgemaakt, verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk te doen. De ouderbijdrage (€40,-) dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 2532117 t.n.v. Openbare Basisschool de Swoaistee. Voor diegene die graag gebruik willen maken van een acceptgiro, kunnen deze afhalen bij de Stuurhut.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Op 4 november zijn de Centra voor Jeugd en Gezin in de stad officieel geopend. De gemeente Groningen kent sinds 2006 Ouder Kind Centra. Deze naam bestaat vanaf 4 november dus niet meer. Deze instellingen gaan verder onder de naam Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze centra kunnen ouders, kinderen en jongeren terecht met heel gewone vragen over opvoeden en opgroeien. In de stad zijn inmiddels zes centra operationeel. Ook in Lewenborg is er een Centrum voor Jeugd en Gezin. Brochures over deze centra zijn te vinden in het Ruim.

KinderWinterFestival
Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) en het Grand Theatre organiseren weer het KinderWinterFestival van 20 december t/m 29 december 2009. In de kerstvakantie vinden theatervoorstellingen plaats voor kinderen van 3 t/m 12 jaar in het Grand Theatre. De folders hierover zijn inmiddels uitgedeeld.

IJsbaan
Groningen krijgt de komende winter weer een ijsbaan. De baan stond vijf jaar op de Grote Markt. Daar is dit jaar geen ruimte vanwege het Glazen Huis. De ijsbaan wordt dit jaar op de Ossemarkt geplaatst van 3 december t/m 3 januari onder de nieuwe naam Winterstad Groningen. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.winterstadgroningen.eu.

AGENDA

 • vrijdag 04/12 Sinterklaasviering
 • dinsdag 08/12 kerstmarkt ochtend: Kotter, Optimisten. Krokodillenplas, kerstmarkt middag: Klipper, Skûtsje,'t Vlot
 • woensdag 09/12 kerstmarkt: Dolfijnen, Schoener, Schatten
 • donderdag 10/12 kerstmarkt ochtend : Robbenplaat, Tjotter, Pinguïnrots, kerstmarkt middag: Jutters, Kameleon, Zeesterren
 • vrijdag 11/12 kerstmarkt: Otters, Tjalk, Eendenvijver
 • maandag 14/12 kerstmarkt ochtend: Walvissen, Matrozen, Ketelbinkie, kerstmarkt middag: Beverhol
 • dinsdag 15/12 kerstmarkt ochtend: Kikkersloot, kerstmarkt middag: Piratennest
 • woensdag 16/12 laatste dag kerstmarkt
 • donderdag 17/12 kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur, vb en ob 's middags vrij
 • vrijdag 18/12 kerstviering Dek, 's middags hele school vrij
 • zaterdag 19/12 start kerstvakantie
 • maandag 04/01 weer naar school
 • vrijdag 15/01 weeksluiting het Dek: Dolfijnen, Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Kameleon, Klipper, weeksluiting het Ruim: Schateiland, Piratennest, Robbenplaat, Matrozen, Tjotter, Skûtsje
 • dinsdag 19/01 or/mr
 • donderdag 21/01 margedag
 • vrijdag 22/01 margedag
 • vrijdag 29/01 weeksluiting het Dek: Beverhol, Eendenvijver, Zeesterren, Walvissen, Kotter, Optimist, weeksluiting het Ruim: Otters, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Schoener, Tjalk
 • dinsdag 16/02 or/mr


De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-