Journaal
Journaal jaargang 40 nummer 18
Donderdag 21-04-16
Jaargang 40, nummer 18

Welkom
Razhan Hassan en Quicy Ferreira heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Geboren
Op 5 april is Hadewich bevallen van een dochter. Ze heet Wieke.
Moeder en dochter maken het goed. Wij willen Frank, Hadewich en Siem vanaf hier van harte geluk wensen met de geboorte van Wieke.
Wieke21416.jpg

Gewijzigde datum ouderavond 12 mei
Wij willen graag melden dat de ouderavond die op 12 mei gepland staat gewijzigd is. Deze zal nu plaatsvinden op donderdag 19 mei. Dit is nodig omdat wij op 12 mei nog niet alle zaken voor het komend schooljaar helder genoeg hebben om te kunnen presenteren. Jullie zullen tegen die tijd nog een uitnodiging ontvangen.

Middenbouwgroepen op bezoek bij Hummel Recycling
Afgelopen weken heeft de middenbouw aan het thema 'het milieu' gewerkt. Bij Hummel Recycling verwerken ze meer dan 75% van het afval. Meester Bert heeft ons in Leek van alles uitgelegd over het hergebruiken van afval. In gemeente Leek worden de volgende dingen gescheiden: papier, blik, glas, plastic, compost, kleding, oud ijzer, frituurvet en de gewone grijze container. Door het zo te scheiden blijft de grijze container aardig leeg. Na het verhaaltje van Bert gingen we door de fabriek. Daar zagen we het hele traject. We zagen onder andere hoe het plastic los geschud werd en hoe de mensen in de fabriek het afval sorteerden. Ook kregen we drinken met wat lekkers. Bert, een gepensioneerde leerkracht, doet het vrijwillig, daarom hebben we hem een mooie bos bloemen gegeven.
Recycling214161.jpg Recycling214164.jpg Recycling214163.jpg Recycling214162.jpg

Onderbouw luistert naar muziek
Afgelopen maandagochtend hebben de groepen van de onderbouw genoten van de muzikale voorstelling 'De vier dappere muisjes'. Verzorgd door muzikanten van het Noord Nederlands Orkest.
Het verhaal ging over 4 muisjes die allemaal vanuit een andere windstreek op avontuur gaan, en precies in het midden van hun reis elkaar ontmoeten. Tijdens het verhaal konden de kinderen naar prachtige klassieke muziek luisteren.
nno214161.jpg

WNF in Robbenplaat
Vrijwilligers van het Wereld Natuur Fonds kwamen een les geven over de panda. We hebben veel nieuwe dingen geleerd en geproefd! Sommige Robben durven net als de panda bamboeblad te "eten". Het was wel erg taai! Wist je dat de panda poep met stukken onverteerde bamboe gebruikt wordt als mest op theeplantages? Die thee is daardoor erg duur!
We hebben ook allemaal een sticker, tattoo, en TamTam gekregen.
Hartstikke bedankt, het was een leuk en leerzame les!
wnf214161.gif

Brugfunctionaris
Bij welke instantie kan ik als ouder/verzorger terecht met mijn hulpvraag? Ik wil mijn kind aanmelden bij een sportclub, maar er is eigenlijk niet genoeg financiële ruimte om dit te doen. Is daar een regeling voor? Er zijn genoeg vragen met betrekking tot instanties of regelingen waar je als ouder/verzorger niet direct een antwoord op hebt. Dan kan het fijn zijn om wat hulp te krijgen bij deze zoektocht. De brugfunctionaris denkt graag mee en kan je wegwijs maken. Sanne Lantinga doet dit naast haar werk op school als intern begeleider. Je kunt bij haar binnen lopen (middelste kamer boven bij het Dek), of je kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar s.lantinga@o2g2.nl

Op dinsdagmiddag is er in het Dok een financieel spreekuur van 13.00-15.00 uur. Daar kunnen mensen uit de wijk terecht met allerlei vragen met betrekking tot financiën.

De gezinsklas
Vanaf vandaag draaien er weer 2 gezinsklassen bij ons op school. Om een beeld te krijgen van wat daar gebeurt kun je op onderstaande foto klikken om de vergrote versie te lezen.

 
Werkweek 2016-2017
In september 2016 gaan de bovenbouwgroepen weer op werkweek. De werkgroep is al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Aangezien er al verschillende zaken betaald moeten worden wordt aan de ouders/verzorgers gevraagd om de werkweekbijdrage al dit schooljaar te betalen. Op 1 mei verloopt de betalingstermijn als de bijdrage in één keer wordt betaald. Heeft u nog niet betaald wilt u de bijdrage dan vóór deze datum overmaken. Het bedrag van € 65,00 euro kan betaald worden op rekeningnummer NL94 INGB 0004 1270 36 t.n.v. Werkweek. Wilt u de naam van uw zoon/dochter en de stamgroep erbij vermelden? Als u vragen heeft over de betaling stuur dan een mail naar b.smedeman@home.nl.

Avondvierdaagse
Vanaf maandag 23 mei is het weer zover....we gaan weer 4 dagen wandelen. Vorige week zijn de aanmeldingsformulieren aan de leerlingen meegegeven. Wilt u duidelijk op het formulier vermelden of uw
zoon/dochter 5 of 10 kilometer loopt en voor de hoeveelste keer hij/zij loopt. De aanmeldingsformulieren kunnen tot uiterlijk dinsdag 26 april 15:00 uur worden ingeleverd in een gesloten envelop, met daarin de strook en het geld, bij de stamgroepleerkracht. Graag vragen wij ook speciale aandacht voor de sponsoractie die er dit jaar aan de avondvierdaagse is verbonden. Op de achterzijde van het formulier kunt u meer informatie hierover vinden. Loopt u niet mee, maar wilt u wel genieten van de groep enthousiaste
wandelaars, geeft u zich dan op voor hulp op een drinkpost via b.smedeman@home.nl

Schoolfruit
De afgelopen periode hebben wij fruit via de EU regeling gekregen. Deze regeling was voor een bepaalde periode. Vanaf 25 april krijgen wij weer fruit van de Gemeente Groningen. Kortom we blijven gezond eten stimuleren en wordt er flink fruit gegeten bij ons op school.

4 Mei
Via onderstaande link kun je het programma voor 4 mei vinden.
Programma herdenking 2016.pdf
flyer 4 mei -Theatervooropleiding De Noorderlingen.pdf


Vakantierooster schooljaar 2015-2016
 • Koningsdag 27 april 2016
 • Meivakantie 28 april t/m 6 mei 2016
 • Pinksteren 16 mei 2016
 • Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016

Margedagen schooljaar 2015-2016
Voor de leerlingen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • dinsdag 17 mei
 • donderdag 23 juni
 • vrijdag 15 juli

Agenda

 • vrijdag 22-04 Koningsspelen
 • woensdag 27-04 Koningsdag, begin Meivakantie
 • maandag 09-05 weer naar school
 • dinsdag 10-05 OR
 • maandag 16-05 Pinkstermaandag, iedereen vrijdag
 • dinsdag 17-05 margedag hele school
 • donderdag 19-05 thema ouderavond
 • vrijdag 20-05 weeksluiting Dek: Pinguïnrots, Tjotter, Optimist, Strandlopers, Piratennest en Eendenvijver
 • maandag 23-05 Avondvierdaagse
 • dinsdag 24-05 Avondvierdaagse
 • woensdag 25-05 Avondvierdaagse
 • donderdag 26-05 Avondvierdaagse
 • vrijdag 27-05 weeksluiting Dek: Vissenkom, Kotter, Klipper, Dolfijnen, Matrozen, Beverbucht en Schateiland

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:
Aangeboden:
vrije uitloop eieren. €1,20 per doos á 10 stuks. Dukdalf 136 of bestellen via 06-25286926. Lege eierdozen welkom!
Gevraagd: lege eierdozen. Dukdalf 136 of afgeven aan Noëlle Dijkema uit Tjotter. Bij voorbaat dank.
Gevraagd: volleybalsters 2e klasse om ons gezellige damesteam te komen versterken! Trainingen en wedstrijden in sporthal De Brug bij volleybalvereniging Oranje Nassau. D9 (dames 9). Meer info bij: Andrea Poelstra, andreapoelstrabos@gmail.com, 06-52401255

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker