Journaal
Journaal jaargang 40 nummer 11
Donderdag 02-02-17
Jaargang 41, nummer 11

Welkom
Maartje Brink heten we van harte welkom op De Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op school.

Extra Margedag
Omdat een schooljaar nooit helemaal te voorspellen valt en dus niet precies te plannen is van te voren, hebben we op woensdag 29 maart een extra margedag in moeten plannen. Deze komt naast de margedagen zoals altijd vermeld onder in het Journaal.
Wij hopen dat dit bij jullie niet tot veel organisatorische problemen lijdt. Alvast bedankt voor de flexibiliteit.

Schoolreis
Zoals jullie weten zal er in het voorjaar een grote lustrum schoolreis plaatsvinden. Het is gelukt om bijna het hele bedrag bij elkaar te krijgen en met de hele school in de bus naar Emmen te kunnen vertrekken. Er zal nog een kleine actie nodig zijn om tot het totale bedrag te komen, maar daarover later meer.
Natuurlijk is het wel belangrijk dat het 'gewone' schoolreisgeld ook betaald wordt. Deze week gaan er herinneringen de deur uit naar de ouders die het geld nog niet hebben overgemaakt. Dus, heb je nog niet betaald? De vraag om dit zo spoedig mogelijk te doen. Dan kunnen we op avontuur!!!
Wildlands.jpg

Voorleeswedstrijd Stadsronde
Maartje uit Kameleon is voorleeskampioen van de stad. Vanaf hier van harte gefeliciteerd!!!!!
Hieronder haar belevenissen.
Maartje2217.jpg
Zaterdag 28 januari was de voorleeswedstrijd van de Stadsronde in de bibliotheek in de stad. Ik was mijn boek vergeten, dus we moesten nog snel terug naar huis, maar we waren gelukkig wel op tijd. Eenmaal bij de bibliotheek aangekomen moesten Izaline, mama en Roosmarijn naar een zaal en ik naar een aparte ruimte met alle kandidaten. Daar moesten we wat over ons boek aan elkaar vertellen. Iedereen had iets over zijn of haar boek verteld en toen gingen we naar de ruimte waar al onze ouders, vrienden en familie zaten. Er werd in het kort verteld hoe het allemaal straks ging. Ook vertelde de jury nog even waar ze op gingen letten. Nadat alles was verteld mocht de eerste beginnen met voorlezen. Ik was als vierde aan de beurt. Ik ging op de lekkere luie stoel zitten en vertelde eerst wat mijn boek, daarna ging ik voorlezen. Ik las voor uit het boek 'Engel' van Isa Hoes en Vlinder Kamerlingh. Op school had ik ook met dit fragment gewonnen en ik had thuis en op school met juf nog een paar keer extra geoefend. Ik was dan ook heel erg relaxed en het ging heel erg goed. Het jury commentaar was:
"Je kan heel goed voorlezen, je was ook heel rustig en ontspannen. Weet je al wat je later wilt worden?" "Nee", zei ik. "Nou als ik je een tip zou mogen geven dan zou ik luisterboeken gaan inspreken."
Ik bedankte de jury en ging weer zitten. Er waren in totaal 15 kandidaten, ze waren allemaal zóóóó goed, ik wist bijna zeker dat ik niet zou winnen. Nadat iedereen klaar was, was er jury-beraad dat duurde heel lang, ongeveer een uur!!! Na het jury-beraad was de prijsuitreiking. We moesten allemaal voor op het podium gaan zitten, daar kregen we een glas kinderchampagne. Toen noemden ze twee namen die ze wel even wilden noemen, omdat ze het heel goed hadden gedaan, maar niet hadden gewonnen. Ze wilden ook graag dat die kinderen volgend jaar weer terug kwamen. Ik dacht dat ben ik niet want ik zit al in groep 8. Toen zeiden ze: "Over de tweede en eerste prijs waren we het helemaal eens. De tweede lezer is een stabiele, rustige lezer. We denken dat ze een goede tweede zou zijn." Ik dacht; als ik iets ben geworden dan ben ik tweede geworden, want ze zeiden dat ik rustig las. Maar nee ik was het niet, het was een ander meisje die voorlas uit The Bodyguard. Toen hadden ze het over de eerste: "Het was een goede lezer met veel leeservaring. Ze leest rustig en mooi voor. En de winnaar is...... Maartje!!!" Ik had het totaal niet verwacht, maar was heel blij. Toen moest ik in de luie stoel gaan zitten, want ze wilden foto's maken. Ik kreeg een tas met allemaal leuke dingen erin en natuurlijk een certificaat. Juf kwam ook nog even. Van juf kreeg ik een boekenbon, daar heb ik later in de middag het boek 'Wie je morgen bent' gekocht.
Het was een super dag!!! En 8 maart mag ik in Zuidhorn naar de halve provinciale wedstrijd!
Maartje Wijnstra, Kameleon

Vervangingen
Door vervelende en vaak onvoorziene omstandigheden hebben we op dit moment regelmatig te maken met vervangingen van stamgroepleiders. Soms hebben we vervanging nodig voor een dag, maar helaas komt het ook voor dat dit voor langere tijd noodzakelijk is. Om de langdurige vervangingen zo goed en rustig mogelijk te laten verlopen is het soms noodzakelijk om losse dagen door andere invallers te laten doen. Hierdoor ontstaan meer wisselingen dan dat wij graag zouden willen. Wij beseffen ons heel goed dat dit, in de groepen waar dit het geval is, niet de schoonheidsprijs verdient. Voor de gehele schoolorganisatie is dit dan echter wel de beste oplossing.
Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben en snappen dat het voor de ouders, kinderen en stamgroepleiders iets vraagt van de flexibiliteit.

Geboren
Op 20 januari heeft Mike er een zoon bijgekregen. Hij heet Teddy en groeit als kool.
Vanaf hier nogmaals van harte gefeliciteerd!!!
Teddy.jpg

Mijn School
Mijn School wordt steeds meer als communicatiemiddel naar ouders gebruikt. Om als ouder goed op de hoogte te blijven van schoolzaken of stamgroepnieuws is het van belang Mijn School te (gaan) gebruiken.
Het is belangrijk dat wij weten wat de knelpunten zijn in het gebruik. Wanneer er zaken niet lopen of wanneer je iets niet begrijpt in het gebruik kun je altijd een mail sturen naar administratie@swoaistee.nl.

Vreedzame School
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen "hart voor elkaar " hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
  vreedzaamhart.jpg

GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding en over gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp nummer. Handig!
ggdlogo.jpg
GGD Groningen
Telefoon: 050 367 4991
WhatsApp: 06 10565212
Facebook: facebook.com/ggdgroningen
Website: www.ggd.groningen.nl

Vakantierooster schooljaar 2016-2017
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2017
 • Goede Vrijdag /Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie: 24 april t/m 28 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart: 25 mei t/m 26 mei 2017
 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
 • woensdag 29 maart 2017
 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017

Agenda

 • vrijdag 10-02 weeksluiting onderbouw
 • dinsdag 14-02 OV
 • woensdag 15-02 MR
 • vrijdag 17-02 weeksluiting middenbouw
 • zaterdag 18-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 27-02 margedag (hele school vrij)
 • dinsdag 28-02 margedag (hele school vrij)
 • woensdag 01-03 weer naar school
 • vrijdag 03-03 weeksluiting Dek: Piratennest, Tjalk, Skûtsje, Optimist, Matrozen, Beverburcht, Vissenkom, Krokodillenplas en Eendenvijver
 • dinsdag 07-03 sportdag middenbouw
 • vrijdag 10-03 weeksluiting Dek: Klipper, Schoener, Dolfijnen, Pinguïnrots, Strandlopers, Flamingo's en Kikkersloot
 • donderdag 16-03 MR
 • vrijdag 17-03 weeksluiting Dek: Kotter, Tjotter, Kameleon, Otters, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Schateiland
 • dinsdag 21-03 OV
 • vrijdag 24-03 weeksluiting Dek: Matrozen, Tjalk, Skûtsje, Optimist, Beverburcht, Piratennest, Vissenkom, Krokodillenplas en Eendenvijver
 • woensdag 29-03 MARGEDAG
 • vrijdag 31-03 weeksluiting Dek: Flamingo's, Schoner, Klipper, Dolfijnen, Pinguinrots, Strandlopers en Kikkersloot

Journaaltjes:
Dansstudio KaDans is het adres voor stijldansen in Groningen.
Vanaf dinsdag 7 maart start het nieuwe seizoen. Dansles voor beginners en gevorderden.
Donderdag 23 februari is er een Open Avond van 19-22 uur, kom langs om kennis te maken.
Om 20 uur is er een workshop Chachacha voor beginners.
Kijk op www.dansstudiokadans.nl voor meer informatie en het lesrooster.
Dansstudio KaDans Ulgersmaweg 8a in Groningen 06-30213334

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker


Schaakcursus 2e periode Swoaistee
Op woensdag 25 januari was de laatste schaakles van de eerste periode.
Op woensdag 8 februari beginnen de schaaklessen van de 2e periode. Deze periode duurt ook 10 lessen. Kinderen die aan de 1e periode meegedaan hebben, krijgen nu moeilijkere onderwerpen uit de eerste stap (voordelige ruil, mat, tweevoudige aanval, rochade, en passant, mat zetten met een dame, pat).
De 2e stappers krijgen nog de aftrekaanval voor hun kiezen, dubbele aanvallen, met andere stukken, iets over de schaakopening, verdedigen tegen mat en mat zetten met een toren en twee lopers.
Er is ook ruimte voor nieuwe beginners.

Natuurlijk is er ook weer een toernooitje opgenomen in deze cursus en spelen we wedstrijdjes voor de interne competitie.
Aan het eind van deze periode kan iedereen zijn tweede schaakdiploma halen.
De tijden en lokaal zijn weer hetzelfde: elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.

De kosten voor de 2e periode bedragen 20 euro. Dit bedrag kan op de eerste les betaald worden. De cursus gaat door als er 8 mensen of meer zich inschrijven.

Als je mee wilt doen, stuur een mailtje met je gegevens (naam, groep, e-mail).

Hiddo Zuiderweg
e-mail: superhiddo@hetnet.nl
tel: 050-5716807
mobiel: 06-83227313

Wij Lewenborg Zorg voor elkaar
Zorgvoorelkaar.jpg