Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 9
HTML clipboard

Donderdag 17-12-09
Jaargang 34, nummer 9

Welkom
Lotte Frouws, Minne Bus en Kai Pattiwael heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

School open vrijdag 18-12-09
Voor iedereen die naar school kan komen is de school morgen gewoon open en beginnen we dus zoals gebruikelijk om 8.30 uur. Om 9.00 uur sluiten we zoals gebruikelijk met alle kinderen het jaar af met een kersttoneelstuk.
Om 12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.

Kerstmaaltijd
Vanwege het slechte weer gaat de kerstmaaltijd helaas niet door. Voor kinderen en personeel die van ver moeten komen zijn de weersberichten te pessimistisch om veilig thuis te kunnen komen. Wij vinden het voor de kinderen heel erg sneu, maar natuurlijk gaan wij in het nieuwe jaar een alternatief bedenken voor ons jaarlijkse kerstdiner.

Opruimen van de school
Op vrijdagochtend 18 december moeten alle Sint -en kerstversieringen weer opgeruimd worden. Ook hiervoor is het fijn als er een aantal ouders is dat ons hierbij wil helpen. Alvast heel erg bedankt voor de hulp.

Sinterklaas
Sinterklaas werd vrijdag 4 december enthousiast onthaald door alle kinderen van de school. Alle kinderen hadden een zelfgemaakt instrument meegenomen en Sinterklaas liep voorop om het muziekkorps te dirigeren. Het was een groot feest. In het Dek gingen de verschillende bouwen naar Sinterklaas, waar ze samen met 'De Witte Pietenband' konden zingen en dansen voor Sinterklaas. De Pieten kwamen in elke groep op bezoek. De werkgroep 'Sinterklaas' had alles weer heel goed georganiseerd, hiervoor hartelijk dank!

Gebruik fietsenrekken
Wij willen aan alle ouders vragen die op de fiets komen om alleen hun kind weg te brengen, de fietsen niet in de fietsenrekken te plaatsen. Deze zijn alleen bedoeld voor de fietsen van de kinderen.

Ziekenboeg
Vorige week is, nadat de vader van Lesley (leerkracht engels) in het najaar is overleden, haar moeder overleden. Dit heeft natuurlijk nogal wat teweeg gebracht. Zij zal na de Kerstvakantie voor een deel weer aan het werk gaan en kijken of ze dit langzaam weer uit kan bouwen.
Willy is herstellende van twee operaties en zal voorlopig nog niet kunnen werken. Wel zal ze af en toe op school te zien zijn, wanneer zij denkt dat dit goed voor haar is.

Schateiland
Leonie zal na de kerstvakantie weer beginnen. Zij heeft besloten om iets minder te gaan werken, zodat zij een dag vrij heeft om voor haar dochter te kunnen zorgen. Zij zal de op de woensdag vrij zijn. Gelukkig kan Martien op de woensdag blijven in Schateiland. De ouders van de kinderen uit Schateiland hebben over deze wijziging een brief meegekregen.

Ketelbinkie
Met Marleen gaat het iets beter, maar helaas heeft zij nog een tijd nodig om te revalideren. Na de kerstvakantie zal de vervanging van Marleen gedaan worden door Rose Warmerdam. Zij is nu de stamgroepleerkracht van Schateiland en heeft al eerder als leerkracht in de onderbouw gestaan bij ons op school. Op de dinsdag zal, zoals iedereen gewend is, Marijke de groep draaien. De ouders van de kinderen uit Ketelbinkie hebben hierover een brief ontvangen. Wij willen José bedanken voor haar grote inzet in Ketelbinkie. In de groep zal er op gepaste wijze afscheid genomen worden van haar.

Kerstvakantie
Mochten jullie in de Kerstvakantie onraad bij de school zien, bel dan naar een van de onderstaande adressen:
Koen Verbeek
Sjoerd Jansma
Hans van Lente
Gerard Postema
Wijkpolitie 5995400

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een voorspoedig en gezond 2010 !!!!!

Adoptie
Al vele jaren sparen we met de kinderen geld om hiermee kinderen uit arme landen te kunnen helpen. Hiervoor komt er elke vrijdag bij alle groepen een bus langs en kunnen kinderen hier iets in stoppen. Het opgehaalde geld wordt gebruikt voor verschillende projecten. Het adoptiegeld dat wij in de maand december ophalen willen wij graag geven aan de actie 'Serious Request'. Via deze actie willen landelijk bekende DJ's zoveel mogelijk geld inzamelen en aandacht vragen voor een zogenaamde 'stille ramp'. Dit doen zij door zich zes dagen op te sluiten in een Glazen Huis en niet te eten. Dit jaar gaat de opbrengst naar de preventie en bestrijding van malaria.

AGENDA

  • donderdag 17/12 kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur, vb en ob 's middags vrij
  • vrijdag 18/12 kerstviering Dek, 's middags hele school vrij
  • zaterdag 19/12 start kerstvakantie
  • maandag 04/01 weer naar school
  • vrijdag 15/01 weeksluiting het Dek: Dolfijnen, Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Kameleon, Klipper, weeksluiting het Ruim: Schateiland, Piratennest, Robbenplaat, Matrozen, Tjotter, Skûtsje
  • dinsdag 19/01 or/mr
  • donderdag 21/01 margedag
  • vrijdag 22/01 margedag
  • vrijdag 29/01 weeksluiting het Dek: Beverhol, Eendenvijver, Zeesterren, Walvissen, Kotter, Optimist, weeksluiting het Ruim: Otters, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Schoener, Tjalk
  • dinsdag 16/02 or/mr

De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Te koop: 2 paar schaatsen (noren), mt 37 ½ (€10,-), mt 38 (€25,-), tel. op te vragen bij school

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-