Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 11
HTML clipboard

Donderdag 28-01-10
Jaargang 34, nummer 11

Welkom
Max Nuiver, Sophie Busker, Jeremy Veenhuizen en Darchell Dijk heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Tweedaagse op Schiermonnikoog
Op 21 en 22 januari jl. verbleef het hele team van de Swoaistee voor een tweedaagse op Schiermonnikoog. Uiteraard was er tijd om elkaar (nog) beter te leren kennen en met elkaar gezellige dingen te doen (een ijswandeling op het strand, prachtige optredens tijdens ons "Idols op het eiland"), maar de nadruk lag op het inhoudelijk bepalen van de positie en de koers van de Swoaistee.
In zes themagroepen is gesproken over schoolorganisatie, pedagogisch klimaat, onderwijsconcept, leerlingenzorg, onderwijsinhouden en externe contacten. Vanuit elke groep is een beperkt aantal discussiepunten uitgewerkt en gepresenteerd aan het voltallige team. De uitkomsten zijn verzameld en zullen leidend zijn bij het bepalen van het inhoudelijke jaarplan 2010-2011 en het formele schoolplan voor 2011-2015.
Terugkijkend, een zeer zinvolle investering in de toekomst van de Swoaistee !!

Voorleesproject Humanitas
Humanitas is in 2005 begonnen met een voorleesproject voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar. Het doel van dit voorleesproject is het verminderen van taalachterstand. Voorlezen is niet alleen leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Ook leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en stimuleert het de fantasie van het kind. Deelnemers aan het voorleesproject worden wekelijks, in aanwezigheid van de ouders, door één van de voorleesvrijwilligers thuis voorgelezen. Ook kunnen geïnteresseerde broertjes en zusjes aanschuiven.
Informatie over dit voorleesproject ligt op de kast in het Ruim.

Inspectie bezoek
Op 26 januari jl. is de Swoaistee door twee inspecteurs bezocht in het kader van een 'steekproef voor het jaarverslag' (vooral gericht op het aspect leerlingenzorg).
Het was echter tegelijkertijd een regulier onderzoek in het kader van het vierjarig toezichtskader (in 2005 was de Swoaistee voor het laatst bezocht).
Na een kennismaking hebben de inspecteurs 12 groepen bezocht en daar lessen geobserveerd en de groepsadministratie bekeken. In de middagpauze was er een gesprek met een flink deel van het team. De middag bestond uit een serie gesprekken (intern begeleiders+directie, directie en tenslotte het eindgesprek met directie+vertegenwoordiging bestuur).
Aan het einde van de dag zijn de belangrijkste conclusies al meegedeeld :
- de Swoaistee behoudt binnen het toezichtskader een basisarrangement
- de eind- en tussenopbrengsten zijn op een voldoende niveau
- de school kent een sterk pedagogisch klimaat met betrokken leerkrachten en kinderen met een actieve en zelfstandige leer- en werkhouding.
Natuurlijk zijn er ook een paar onderdelen die nog kunnen worden versterkt.
Het duurt nu een aantal weken voordat de schriftelijke rapportage voor team/OR/MR beschikbaar komt en daarna duurt het opnieuw een aantal weken voor het definitieve rapport op de website van de inspectie wordt geplaatst. Daarom nu al deze publicatie in het Journaal !
Een inspectiebezoek houdt de school altijd even een objectieve spiegel voor en kan het best worden opgevat als een gratis advies. De uitkomsten sluiten prachtig aan bij de resultaten van de tweedaagse op Schiermonnikoog.
Het onderwijs is altijd in beweging, maar de Swoaistee is en blijft keurig op koers !!

Vensterpas
De activiteitenladders zijn begin januari weer mee gegeven aan alle kinderen. Alle activiteiten zijn vanaf 18 januari weer van start gegaan. De kinderen die zich hebben opgegeven voor een activiteit hebben hierover een brief ontvangen. Het betalen voor het deelnemen aan de activiteiten gebeurt met de Vensterpas. De Vensterpas is een speciale pas, waarmee kinderen van 4 t/m 12 jaar uit de Stad Groningen kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Activiteitenladder. Tot voor kort gebruikten de kinderen een strippenkaart om mee te doen aan de activiteiten. Om het voor de ouders/ verzorgers makkelijker te maken, is de nieuwe Vensterpas ontwikkeld. De nieuwe Vensterpas kan ook als bibliotheekkaart gebruikt worden. Heb je nog geen Vensterpas, maar wil je wel graag meedoen aan de activiteiten, geef je dan op voor de activiteiten en schaf snel een pas aan, zodat je een jaar lang mee kunt doen aan leuke, sportieve en creatieve activiteiten. De Vensterpas is voor €10,- te koop bij de bibliotheek. Wanneer je in het bezit bent van een Stadjerspas kost deze €2,50.

Help de vogels de winter door
Vandaag is het de laatste dag dat de kinderen het opgehaalde bedrag of de niet verkochte vetbollen kunnen inleveren bij de leerkracht. Dit jaar zal de opbrengst besteed worden aan de aanschaf van een beamer voor de voorbouw en een deel van de opbrengst zal gaan naar de slachtoffers op Haïti.

'Valentijnsmaaltijd'
Door het slechte weer voor de kerstvakantie kon ons jaarlijkse kerstdiner niet doorgaan. Zoals beloofd zal er een alternatief voor het kerstdiner georganiseerd worden op donderdag 18 februari. Meer informatie hierover volgt nog.

AGENDA

 • vrijdag 29/01 weeksluiting het Dek: Beverhol, Eendenvijver, Zeesterren, Walvissen, Kotter, Optimist, weeksluiting het Ruim: Otters, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Schoener, Tjalk
 • dinsdag 16/02 or/mr
 • donderdag 18/02 'Valentijnsmaaltijd'
 • vrijdag 19-02 weeksluiting het Ruim: Kameleon, Tjotter, Robbenplaat, Dolfijnen, Klipper, weeksluiting het Dek: Piratennest, Krokodillenplas, Schateiland, Pinguïnrots, 't Vlot
 • zaterdag 20/02 start voorjaarvakantie
 • maandag 01/03 weer naar school
 • vrijdag 12/03 weeksluiting het Dek: Robbenplaat, Schateiland, Piratennest, Matrozen, Tjotter, Skûtsje, weeksluiting het Ruim: Tjalk, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Otters, Schoener, Tjalk
 • dinsdag 16/03 or/mr
 • woensdag 17/03 rapportage
 • donderdag 18/03 rapportage
 • zondag 21/03 koffieconcert
 • vrijdag 26/03 weeksluiting het Dek: Klipper, Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, weeksluiting her Ruim: Walvisbaai, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Kotter, Optimist
 • vrijdag 02/04 begin paasvakantie
 • dinsdag 06/04 weer naar school
 • dinsdag 20/04 or/mr, schoolfotograaf
 • vrijdag 30/04 start meivakantie
 • maandag 17/05 weer naar school


De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Te koop: waterbed in zwarte ombouw. Mt. 200 x 180. I.z.g.s. €150,-. H.J. Venema, tel. op te vragen bij school
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-