Journaal
Journaal jaargang 33 nummer 20
HTML clipboard

Donderdag 11-06-09
Jaargang 33, nummer 20

Welkom
Storm Goergens heten we van harte welkom en we hopen dat hij een fijne tijd zal hebben bij ons op De Swoaistee.

Schoolfeest
Morgen (vrijdag 12 juni) vieren we ons jaarlijkse schoolfeest: "Space planet Swoaistee". Er zullen allerlei activiteiten plaatsvinden rond dit thema. De kinderen hebben 's ochtends feest, ouders en kinderen 's middags van 15.00 uur tot 17.00 uur. Een brief met uitgebreide informatie is reeds meegegaan met de kinderen. We wensen kinderen en ouders veel plezier om gezamenlijk het schooljaar af te sluiten en we rekenen natuurlijk op een grote opkomst!

Schoolreis
De organisatie is er helemaal klaar voor. Op vrijdag 19 juni a.s. gaan alle kinderen van De Swoaistee erop uit. De voorbouw gaat naar Ballorig in Assen, een overdekte speeltuin, de onderbouw naar de Sprookjeshof in Zuidlaren, de middenbouw naar het Verkeerspark in Assen en de bovenbouw is die dag in het Veenpark in Barger-Compascuum. Nadere informatie over tijden en andere belangrijke zaken voor die dag volgen nog.

Afspraken
Wij willen vragen om huisarts-, tandarts- en ziekenhuisbezoek buiten schooltijden af te spreken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan het verzuim graag tijdig mondeling of schriftelijk doorgeven aan de stamgroepleiding. Zonder een officiële afmelding kunnen wij de kinderen niet laten gaan.

Excursie bovenbouw
Vrijdag 5 juni zijn alle bovenbouwgroepen naar een voorstelling van het Noord Nederlands Orkest geweest. Het was een prachtige voorstelling. René Groothof vertelde een bewerking van Hans en Grietje onder begeleiding van het orkest. De kinderen waren heel enthousiast.

Educatieve Televisie Groningen
ETV.nl Groningen zendt een televisieserie uit over de taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar. Informatie over deze serie kunt u vinden op een affiche welke wij opgehangen hebben bij de 'nieuwe' ingang (ingang onderbouw).

Brandoefening
Afgelopen dinsdag hebben we een ontruimingsoefening gehad. Het verliep goed. Alle groepen waren rustig maar heel snel de school uit. Goed gedaan allemaal!

Afscheid 8ste jaars
Het afscheid van de 8ste jaars is op dinsdag 30 juni. Voor een leuk programma wordt natuurlijk gezorgd. Nadere informatie volgt nog.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse was weer een groot succes er liepen weer veel kinderen en ouders mee. Op de laatste dag kregen de kinderen van de organisatie hun medaille en van de school een bloem. Proficiat voor allen die avondvierdaagse tot een goed einde hebben gebracht!

Tussen de middag
Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat kinderen tijdens het overblijven geen drinken bij zich hebben. Wij willen vragen om duidelijke afspraken met je kind te maken over wat ze moeten drinken tijdens de overblijf en eventueel wat extra drinken mee te geven.
Wanneer je kind niet overblijft willen wij een verzoek doen aan alle ouders /verzorgers om je kind niet voor 12.50 uur naar school te sturen. Voor de overblijfkrachten wordt het anders een onoverzichtelijke situatie.

Vensterwijkloop
Maandag 15 juni is er een Vensterwijkloop voor de kinderen uit de groepen 6 en 7. Er moet hard gelopen worden rond het Zilvermeer. Het is de bedoeling dat de kinderen sportkleding naar school komen. We gaan er lopend heen.

Veilig en milieuvriendelijk luizenmiddel
Er is een nieuw middel op de markt om de luizen te lijf te gaan.. Een effectief, milieuvriendelijk en veilig product tegen luizen is de Fruit- en Groentespoeling (Sunsmile) van Sunrider. De spoeling maakt de eiwitstructuren kapot die de buitenkant van de luis vormen, zijn pantser. Dit gebeurt met behulp van natuurlijke ingrediënten. De moeite waard om te proberen! Het middel is te koop bij de natuurvoedingswinkel aan het Zuiderdiep.

Zwemvierdaagse
In openluchtbad de Papiermolen vindt van maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni tussen 16.30 uur en

20.00uur de zwemvierdaagse plaats. Meer info via:
www.de-papiermolen.nl .

AGENDA

 • vrijdag 12-06 feestdag kinderen en ouders
 • dinsdag 16-06 or/mr
 • donderdag 18-06 oud papier
 • vrijdag 19-06 schoolreis
 • dinsdag 23-06 musical
 • woensdag 24-06 wisseldag (achtstejaars vrij)
 • dinsdag 30-06 afscheid achtstejaars
 • donderdag 02-07 laatste schooldag
 • vrijdag 03-07 margedag hele school
 • zaterdag 04-07 begin zomervakantie
 • maandag 17-08 weer naar school


Journaaltjes:
Gratis af te halen: jong poesje (kater) van 6 weken oud. Tijger met wit. Tel.: op te vragen bij school
Gratis af te halen: guppies. Heb je belangstelling kun je dit melden bij Joke (leerkracht Schoener)
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-