Cultuur in de spiegel
De Swoaistee is een van de scholen die meedoet aan de landelijke pilot: CULTUUR IN DE SPIEGEL. In het projectplan staat beschreven wat dit inhoudt.