Drukkerij in de marge
Op De Swoaistee staat nog een oude proefpers uit het Werkmanatelier. Verder staan er twee bokken met daarin diverse lettercorpsen van zowel lood als hout. De school werkt met 'vrije teksten'. Doorgaans worden deze op de computer uitgewerkt, maar bij bijzondere gelegenheden wordt de drukpers gebruikt. Als enige school in het land zijn we aangesloten bij de drukkers in de marge. Dit is een club van drukkers die het oude ambacht in ere houdt en prachtige drukwerken maakt. Hieronder zijn enkele voorbeelden van gemaakte drukwerken door kinderen van De Swoaistee. Op de drukpers wordt altijd onder begeleiding gewerkt.