PABO Assen
De Swoaistee is een van de opleidingsscholen van de PABO in Assen. Dat betekent dat een leerkracht van De Swoaistee gedetacheerd is vanuit de PABO Assen om een deel van de opleiding op de werkvloer voort te zetten.
Daarom zijn op De Swoaistee voornamelijk derde en vierdejaars studenten te vinden. Zij hebben gekozen voor de verbijzondering Jenaplan. Een deel van deze verbijzondering leren zij op De Swoaistee. De studenten worden in de praktijk begeleidt en leggen aan het einde van het derde jaar een proef af.
In het vierde jaar kunnen studenten een LIO-stage doen. Tijdens de LIO-stage moeten stagiaires zelfstandig een groep kunnen draaien. Op De Swoaistee wordt in overleg bekeken of studenten deze verantwoordelijkheid aankunnen. De leerkracht is altijd op de achtergrond aanwezig en blijft verantwoordelijk voor de groep.
De Swoaistee is er trots op dat zij een opleidingsschool is. Zij vindt het belangrijk een goede bijdrage te leveren aan de deskundigheid van toekomstige leerkrachten.