Uitgaven
Houvast: Rekenen
Leerkrachten en oud-leerkrachten van basisschool De Swoaistee in Groningen hebben onder leiding van Bill Venema een buitengewoon handig en handzaam helpboek gemaakt voor rekenen: Houvast!

Concreet, compleet en overzichtelijk

Houvast biedt leerlingen, leerkrachten en ouders een snelle helpende hand bij het leren, begrijpen, toepassen en het onthouden van belangrijke leerstofonderdelen van rekenen.
Behalve een snel antwoord geeft Houvast ook antwoorden aan ieder die zijn kennis beter wil beheersen, uitbreiden of verdiepen of die zich gebaat weet bij een overzichtelijke en systematische rangschikking van diverse leerstofonderdelen.
Houvast behandelt de leerstof van rekenen en wiskunde op basisschoolniveau en is daarmee een zeer compleet opzoekboek.
Het  doel van Houvast is de leerstof zo concreet, zo direct en zo helder mogelijk bij leerlingen, leerkrachten en ouders te brengen en is geschreven vanuit de praktijk naar de praktijk.

Geschreven vanuit de onderwijspraktijk

Houvast is voor school en thuis en is ontwikkeld door een aantal zeer ervaren leerkrachten en oud-leerkrachten in het basisonderwijs. Met andere woorden: Houvast is tot stand gekomen in de onderwijspraktijk van alledag. De inhoud is gebaseerd op de uitgangspunten en de doelen zoals die o.m. geformuleerd zijn in de huidige programma's van eisen en kerndoelen.

Rekenen, taal...
Naast Houvast Rekenen is ook Houvast Taal verschenen: even compleet en overzichtelijk.

Bestellen

Houvast is te bestellen door € 22,45 (19,95 + 2,50 verzendkosten) over te maken op rek. 51.71.56.628 van Stichting Educatieve Uitgeverij Lewenborg, onder vermelding van uw adresgegevens en Houvast Rekenen/Houvast taal. 
Voor grotere bestellingen en/of afhalen: houvast@home.nl, of: info@alberts-onderwijs.nl onder vermelding van nummer 106609. Boekwinkels krijgen de gebruikelijke boekhandelskorting.
Inlichtingen en bestellingen: Telefoon 050 5266521

Voor meer informatie kijk op:  www.houvast.org

Houvast is ook in de boekhandel te bestellen:
Houvast Rekenen isbn 978-90-812834-2-7
Houvast Taal isbn 978-90-812834-1-0