Uitgaven
Taal de rode draad
Taal de rode draad is een Taalbeleidsplan van De Swoaistee.
De Swoaistee is in 1999 ingestapt in het project Taalbeleid van de gemeente Groningen. Dit project is uitgevoerd door het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Advies- en Begeleidingscentrum Groningen (ABCG). Doelstelling van het project was het samen met het team ontwikkelen en implementeren van een taalbeleidsplan, afgestemd op de specifieke behoeften van de school, en met als doel het versterken van de schoolse taalvaardigheid van taalzwakke autochtone en allochtone leerlingen.
TaalDRD-voorblad.jpgEen van de specifieke behoeften van De Swoaistee was het duidelijk op papier krijgen van de doorgaande lijnen op verschillende gebieden van taalonderwijs: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Een groot deel van het taalonderwijs vindt plaats in een 'open'setting.
(vrije teksten, het werken aan studies en projecten) Het was bovendien belangrijk in kaart te brengen welke onderdelen van taal wanneer en hoe aan de orde komen, zodat de leerkracht daar gericht op kan inspringen en daardoor juist taalzwakke leerlingen op maat kan ondersteunen. Het één en ander resulteert in de volgende documenten:

Doellijnen voor Mondeling Taalgebruik
Schrijfvaardigheid
Leesvaardigheid

De doelen zijn een specificatie van de kerndoelen Nederlands en de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Verbonden aan de doelenlijnen zijn Bijlagen. Voor een aantal onderdelen waarbij extra ondersteuning en duidelijkheid gewenst was, geven deze bijlagen theorie, afspraken, didactische aanwijzingen, suggesties en materialen. Een aantal kernonderdelen van het open taalonderwijs: kringen, vrije tekst en functioneel aanvankelijk lezen zijn uitgebreid beschreven in een bijlage.

Tenslotte zijn er Hulpkaarten voor leerlingen, eveneens verbonden met de doelenlijnen. Deze kaarten bieden ondersteuning voor leerlingen bij het uitvoeren van een aantal taalactiviteiten, die een rol spelen bij het open taalonderwijs. Omdat ze niet gekoppeld zijn aan een specifieke taak of tekst, zijn ze breed inzetbaar in het functioneel onderwijs. In de klas zijn ze aanwezig in de vorm van geplastificeerde A5-kaarten in een bak.
Taal de rode draad is te verkrijgen op De Swoaistee.